Đăng ngày: 25/04/2017 lượt xem: 637
Không phải ai cũng có thể khởi nghiệp được đâu. Khởi nghiệp nghĩa là đơn độc, đơn độc nghĩa là nguy hiểm, muốn tồn tại bạn phải có một bản lĩnh rất cao. Bản lĩnh đó là gì?
Xem thêm
Đăng ngày: 25/04/2017 lượt xem: 771
Làm cách nào để tạo một cỗ máy tự động thu thập phản hồi của khách hàng để cải tiến sản phẩm của bạn?
Xem thêm
Đăng ngày: 25/04/2017 lượt xem: 618
Làm sao để khách hàng kể cho nhau nghe một cách tự nhiên về bạn với một kinh phí marketing hạn hẹp?
Xem thêm
Đăng ngày: 25/04/2017 lượt xem: 1,466
Một sản phẩm demo cần tạo ra theo cách nào để tránh những cái chết yểu?
Xem thêm
Đăng ngày: 25/04/2017 lượt xem: 621
Đây là bước quan trọng nhất, nó khiến khách hàng phải kể cho nhau nghe về bạn và giúp bạn nổi bật lên hẳn những thương hiệu khởi nghiệp khác mà không tốn một chút chi phí nào. 
Xem thêm
Đăng ngày: 25/04/2017 lượt xem: 612
Bạn sẽ tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ gì từ ý tưởng đã chọn?
Xem thêm
Đăng ngày: 25/04/2017 lượt xem: 639
Làm sao để có thể chọn được một ý tưởng khởi nghiệp sao cho vừa dựa vào lợi thế của bản thân, vừa thuận theo xu thế của xã hội. 
Xem thêm
Đăng ngày: lượt xem: 581
Khởi nghiệp tự nhiên, tự nhiên khởi nghiệp.
Xem thêm